EN | FA

مراکز خدمات پس از فروش

مراکز خدمات شرکت کاریزان خودرو آماده ارائه خدمات به هموطنان گرامی می باشند. این شرکت همواره ارائه خدمات پس از فروش مناسب را به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و بدین منظور با توسعه شبکه مراکز خدمات در کشور و برنامه ریزی منسجم در جهت نیل به این امر مهم، گام برمی دارد.