EN | FA

امداد بالینی

شرکت کاریزان خودرو با استفاده از مجموعه نمایندگیهای خدمات پس از فروش، با ارائه خدماتی مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی در حوزه جغرافیایی عملکردی خود گامی نوین را در بخش خدمات پس از فروش در بین عرضه کنندگان خودروهای کار آغاز کرده است. 
برای دریافت راهنمایی در خصوص خدمات امداد بالینی با شماره تلفن 88102839 021 تماس حاصل نمایید.